WASHINGTON - Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeftin Washington zijn zorg geuit over het dreigende uitblijven vanorders voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF aan bedrijven inons land.

Hij sprak met Alan P. Larson, die bij het ministerie vanBuitenlandse Zaken als staatssecretaris is belast met economischezaken en landbouw, over de zogeheten "buy American" wetgeving diebij het Congres in de maak is.

Orders vallen niet tegen

Twee weken geleden antwoordde het kabinet op Kamervragen datNederlandse bedrijven tot dusver voor 95 miljoen dollar aanJSF-opdrachten hebben ontvangen en dat de orders niet tegenvallen.Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) schreef toen ookdat Nederland bij de Amerikaanse overheid zou aandringen opversoepeling van "exportrestricties".

Eerder waren voor D66-leider Dittrich berichten over eenAmerikaans rapport over de JSF-orders aanleiding om te bepleitendat ons land uit het JSF-project zou stappen. Zijn partijgenootminister Brinkhorst liet daarop weten hiervoor niets te voelen.

Brinkhorst wil nog steeds vasthouden aan het JSF-project, maardringt er wel bij de Amerikanen op aan dat ons land kans blijftmaken op de orders die in het vooruitzicht zijn gesteld. De "buyAmerican" wetgeving dreigt echter te gaan bepalen dat een groterdeel van de militaire opdrachten in de Verenigde Staten terechtmoet komen.