MAASTRICHT - Onder het motto: 'gek zijn, is zo gek nog niet'weten veel tbs-ers psychiaters in de luren te leggen. Daarom doende doktoren er goed aan rekening te houden met kwade wil van huncliënten. Dat staat in het onlangs gepubliceerde proefschrift vande psychologe M. Cima, die promoveerde aan de RijksuniversiteitLimburg.

Psychiaters vertrouwen op hun ervaring bij het beoordelen vanmensen die verdacht worden van misdrijven en een stoornisvoorwenden. Uit onderzoek blijkt echter dat dit lang niet altijdbetrouwbaar is. Psychiaters blijken niet beter dan leken in staatom te bepalen of een patiënt iets voorwendt of niet.

Het simulerenvan van psychiatrische symptomen, vooral amnesie of wel tijdelijkverlies van geheugen, is volgens Cima niet ongewoon onderpsychiatrische delinquenten.

Cima, die onderzoek deed bij een tbs-kliniek in Duitsland, pleitvoor het gebruik van een test, zoals ook in Amerika gebeurt. Zijvindt het van belang dat er verder onderzoek komt naar objectievemeetinstrumenten.

Het zal nog wel even duren voor de testen gemeengoed worden.Volgens Cima "heerst een sfeer van arrogantie onder depsychiaters. Zij denken het zelf beter te weten dan een test."