DEN HAAG - In de eerste helft van dit jaar is bij de politie 150 keer geweld tegen homo's gemeld. Dat hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie maandag bekendgemaakt.

De departementen zijn verrast dat het in een op de tien gevallen van discriminatie om geweld tegen homo's gaat. Dat is "veel hoger" dan uit onderzoeken naar voren is gekomen.

COC Nederland is geschrokken van de cijfers, zegt voorzitter Wouter Neerings. Hij wijst erop dat de cijfers van lang niet alle politiekorpsen even betrouwbaar zijn.

Korpsen die een actief antidiscriminatiebeleid voeren, bieden het nauwkeurigste beeld op het gebied van homogeweld, zegt hij. Neerings noemt Amsterdam daarbij als voorbeeld.

De politie krijgt ongeveer zes keer zoveel incidenten met discriminatie in beeld als vroeger. In een volgende analyse over heel 2008 zal de politie ook apart kijken naar racisme en discriminatie op het gebied van geloof.

Verbeterde registratie

Door de verbeterde registratie kan de politie beter optreden tegen homogeweld, stellen de ministeries. Zo blijken aanvallers vaak ontmoetingsplaatsen van homo's op te zoeken. Daar kan de politie nu meer aandacht aan besteden.

Bij 28 procent van de meldingen van geweld tegen homo's was sprake van fysiek geweld. Voor de rest ging het om scheldpartijen, bedreiging of vernieling van auto's of huizen. In negen van de tien gevallen zijn de slachtoffers mannen. De daders zijn meestal jongeren.

Melding

Overigens blijken lang niet alle incidenten te worden gemeld bij de politie. Zo kwamen in de eerste helft van dit jaar 94 meldingen van homogeweld binnen bij de antidiscriminatiebureaus.

Daarvan bleken slechts 27 ook bekend bij de politie. De overheid is van plan om tweehonderd poltieagenten op te leiden die gespecialiseerd zullen worden in de aanpak van homogeweld.