AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) is onderuit gegaan in een grootschalige hypotheekfraudezaak in Rotterdam. Het OM heeft minimaal tweehonderd gesprekken tussen vier verdachten en hun advocaten niet vernietigd.

De rechtbank in Amsterdam tikte justitie maandag op de vingers.

Er is sprake van grootschalige systematische inbreuk op het verschoningsrecht van geheimhouders, oordeelden de rechters. Zij verklaarden het OM niet-ontvankelijk. Het mag daarom de rechtszaak niet voortzetten. De verdachten gaan vrijuit. Dit gebeurde ook al bij eerdere zaken, waaronder die tegen de Hells Angels.

Twee weken geleden gaf de toenmalige officier van justitie bij de rechtbank al toe dat ze opzettelijk gesprekken niet heeft vernietigd. Ze voegde eraan toe dat zij een beperkt groepje agenten opdracht had gegeven alle telefoontjes uit te werken.

Ondoenlijk

Het was volgens haar ondoenlijk om alle gesprekken voorgoed te verwijderen, omdat de drie mannen uit Krimpen aan den IJssel en een uit Hellevoetsluis veelvuldig met hun raadslieden telefoneerden. "Het is in strijd met de wet. Het tast het vertrouwen in de opsporing en vervolging aan", aldus de rechters.

De rechtbank kan zich voorstellen dat 'het buitengewoon verleidelijk is' vertrouwelijke gesprekken af te luisteren, omdat er mogelijk aanwijzingen in zitten. "Het is daarom noodzakelijk dat de sanctie op de overtreding van dien aard is, dat afbreuk wordt gedaan aan die verleiding."

Verschoningsrecht

Het OM gaf 199 geheimhoudersgesprekken in het strafdossier toe. "Dit is waarschijnlijk het topje van de ijsberg", aldus raadsman Ed Manders. Van een groot aantal conversaties uit het dossier is ten onrechte niet aangegeven dat ze vallen onder het verschoningrecht en die zijn daardoor tegen de regels in niet vernietigd.

De advocaten, die tevreden zijn met de 'enige en juiste uitspraak', beraden zich op mogelijke vervolgstappen als een schadevergoeding. Een teleurgesteld OM onderzoekt of het in hoger beroep gaat.