PARIJS/ROSNY-SOUS-BOIS - Wegens 'Zwarte Zaterdag' inFrankrijk is de maximumsnelheid op autosnelwegen in de grote regiorond Parijs het komend weekeinde verlaagd van 130 naar 110kilometer per uur. Dat heeft de landelijke verkeersinformatiedienstin Rosny-sous-Bois bij Parijs vrijdag meegedeeld. De maatregel isbedoeld om overmatige luchtvervuiling tegen te gaan.

"Hoe dan ook, elders in Frankrijk kan er met de grotevakantiedrukte nauwelijks harder worden gereden," aldus eenwoordvoerder van Rosny. Voorzichtigheid blijft het hoofdmotto.

Geen discussie

Systematisch worden controles uitgevoerd op de maximumsnelheid.De Franse politie en gendarmerie beschikken daarvoor sinds enkelemaanden over hypermoderne, mobiele radarapparatuur langs de weg, inpatrouilleauto's, maar ook in helikopters en vliegtuigen. 40Kilometer te hard betekent dat automobilisten ter plaatse hunrijbewijs kwijt zijn. Discussie is niet mogelijk. Dat kan eventueellater voor een rechtbank.

Het komend weekeinde staat te boek als het drukste van het jaar.De helft van de Fransen gaat dan op vakantie, de andere helft komtterug. Daarbij voegt zich een enorme stroom buitenlanders.

Streng optreden tegen te hard rijden en andereverkeersovertredingen heeft het aantal verkeersdoden in Frankrijkhet afgelopen jaar teruggebracht van 8000 naar ongeveer 6500, maardat is nog steeds teveel. Politie en gendarmerie hebben dan ookopdracht gekregen helemaal niets door de vingers te zien.

Rijverbod

Uit voorzorg geldt dit weekeinde ook een rijverbod voorautobussen met kinderen. Vrachtwagens hebben dat in Frankrijksowieso al: die mogen, op enkele uitzonderingen na, nooit rijden inde weekends.