ROTTERDAM - VVD-leider Mark Rutte moet opnieuw achter de tekstverwerker plaatsnemen. Het congres van de liberalen was het zaterdag niet helemaal eens met de door hem opgestelde beginselverklaring. De liberalen willen elke schijn vermijden dat ze voor de klassenstrijd zijn.

"De VVD strijdt voor verheffing van de onderklasse: door goed onderwijs en door mensen niet afhankelijk te maken van de overheid maar hen te helpen op eigen benen te staan," stond in de ontwerp-beginselverklaring.

Het gaat de VVD niet om een onderklasse of om klassenstrijd, maar om het ontwikkelen van menselijk kapitaal, was een meerderheid van de leden van mening. En het begrip "verheffing" stamt uit een ander milieu en uit een voorbije eeuw.

PvdA

Rutte had zijn omstreden passage bedoeld als een pesterijtje van de PvdA, maar zwichtte voor de kritiek. Hij toonde zich bereid "onderklasse" te wijzigen in "mensen in moeilijkheden".

Rutte moest vechten als een leeuw om de tekst prikkelend te houden en niet te verwateren met moeizame compromisteksten. Hij won deze strijd bij de termen "terreur van de middelmaat" en "hardwerkende Nederlander."