AMSTERDAM - De politie is goed in handhaving en openbare orde, maar waar het gaat om opsporing moet er nog een hoop verbeteren. Dat zegt scheidend hoofdofficier Leo de Wit in een interview in het Tijdschrift voor de Politie dat vrijdag is verschenen.

"Laat ik me beperken tot de justitiële taak. Daar moet nog ontzettend veel gebeuren", zegt De Wit op de vraag wat de politie in zijn ogen beter kan doen. Volgens hem is de politie te reactief en beperken ze zich te veel tot zaken die op ze af komen.

"Aangiften en incidenten waar je niet omheen kunt." Zelf onderzoeken en analyses doen op actuele thema's gebeurt naar zijn mening veel te weinig.

Informatiehuishouding

Verder vindt De Wit dat de "informatiehuishouding" sterk verbeterd moet worden. "Te lang hebben de 25 regio's hun eigen systeempjes en bestanden ontwikkeld." Wel wordt er gewerkt aan een landelijk systeem. "Maar er is nog een lange weg te gaan."

Tenslotte vindt de hoofdofficier van het parket Amsterdam dat de expertise en deskundigheid van de politie op ingewikkelde justitiële taken zoals cybercrime en financiële opsporing kwalitatief en kwantitatief beter moet worden.

Eigenlijk vindt De Wit dat de 'justitiële politie' een apart politieonderdeel zou moeten worden. Dat zou ook voor het Openbaar Ministerie "een verademing" zijn. Zij krijgen dan een vast aanspreekpunt.