AMSTERDAM - Eberhard van der Laan is de beoogd opvolger van minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. De 53-jarige Van der Laan is ex-fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam.

Zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam sloot Van der Laan in 1983 cum laude af. Hij ging meteen als advocaat aan de slag.

Al vanaf de jaren zeventig is Van der Laan lid van de PvdA, hij wordt op de website van de Amsterdamse fractie omschreven als een "partijtijger".

In de jaren tachtig was de beoogde minister korte tijd assistent van wethouder Jan Schaefer. Na de dramatische verkiezingsnederlaag van 1990 nam Van der Laan zich voor de partij lokaal uit het moeras trekken.

Vernieuwingsdrang

Tussen 1990 en 1998 zat hij voor de PvdA in de raad van Amsterdam, waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Van der Laan toonde een enorme vernieuwingsdrang en verving bijna de hele fractie.

Hoewel dit op kritiek stuitte van onder anderen toenmalig burgemeester Ed van Thijn, bezorgde de fractieleider de sociaaldemocraten bij de verkiezingen twee zetels winst. Uit die periode kent hij ook zijn toekomstige collegaminister Guusje ter Horst, die in 1994 wethouder werd.

Over zijn politieke visie zei Van der Laan in 1997 in de Groene Amsterdammer: "Ik probeer een moderne sociaal-democraat te zijn, in die zin dat de overheid niet de oude pretentie heeft van: je kan het effe regelen. Of probeert door een verbod iets op gang te brengen. Dat vind ik niet efficiënt."

Advocatenkantoor

Daarnaast richtte Van der Laan begin jaren negentig samen met zijn compagnon advocatenkantoor Kennedy Van der Laan op. Het kantoor treedt op voor multinationals, nationale ondernemingen en ook overheidsinstanties. Eberhard van der Laan is expert op het gebied van publiek-private samenwerking. Hij vertegenwoordigt zowel overheden als marktpartijen.

Naast zijn werk als advocaat is Van der Laan lid van de Raad van Toezicht Publieke Omroep. Ook heeft hij in het bestuur gezeten van De Groene Amsterdammer en Kindercircus Elleboog.