DEN HAAG - De Tweede Kamer wil de leiding van basisscholen aan bekwaamheidseisen binden. Het is echter onduidelijk of de eisen moeten gaan gelden voor de direct leidinggevende, oftewel het schoolhoofd, of voor het bestuur van een school of scholengemeenschap.

Kamerleden Margo Kraneveldt van de PvdA en Fatma Koser Kaya van D66 willen eisen stellen aan het schoolhoofd. SP'er Manja Smits ziet liever dat bestuurders hun bekwaamheid moeten aantonen. Voor de VVD en GroenLinks moeten voor zowel schoolhoofden als schoolbestuurders eisen gelden.

De christelijke partijen zijn tegen bekwaamheidseisen omdat dit een gevaar kan vormen voor de vrijheid van onderwijs. Vooral de SGP en ChristenUnie stellen dat scholen onder de vrijheid van vereniging staan, wat betekent dat de leden van de vereniging te allen tijde het bestuur kunnen kiezen.

Schoolhoofd

De Nederlandse Schoolleiders Academie, het instituut van leidinggevenden in het basisonderwijs, heeft een paar jaar geleden een serie eisen opgesteld waaraan een schoolhoofd zou moeten voldoen. Op dit moment hebben 2800 hoofden zich daaraan gecommitteerd.

Directeur Mark Jager ziet liever niet dat die eisen wettelijk verplicht worden gesteld. Hij wil dat schoolhoofden vrijwillig aan deze eisen gaan voldoen, maar dat zij daar van moeten kunnen afwijken als zij daar een goede reden voor hebben.

Gesprek

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs stelt dat er wettelijk gezien geen eisen kunnen worden gesteld aan schoolbesturen. Verder is het aan de basisscholen zelf om bekwaamheidseisen op te leggen aan schoolhoofden. Wel gaat zij hierover met de scholen in gesprek, zegde zei toe in de Tweede Kamer.

Naast de leiding moeten ook leerlingen beter onder de loep, vindt de Kamer. Regeringspartijen CDA en PvdA verschillen echter van mening over de noodzaak van een eindtoets in de laatste klas van de basisschool. CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk wil wel een verplichte eindtoets. Voor de PvdA'er Kraneveldt is het genoeg als basisscholen een systeem inrichten waarmee ze de vorderingen van leerlingen volgen.