DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdag de excuses aanvaard van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken), nadat die ruiterlijk erkende dat hij als bewindspersoon niet zijn handtekening had mogen zetten onder een interne email van de PvdA.

VVD'er Atzo Nicolaï had het debat aangevraagd. Hij verweet Aboutaleb dat hij zijn rollen als dienaar van zijn partij en van de Kroon door elkaar had gehaald. De hele Tweede Kamer was het daarmee eens.

Aboutaleb had een email ondertekend aan lokale PvdA-bestuurders. Hen werd erop gewezen dat ze goede sier konden maken met een besluit om de minima voor de kerst 50 euro te geven.

Campagnekas

"De schatkist wordt gebruikt als campagnekas", zei Fatma Koser Kaya van D66. "Misbruik van belastingeld voor partijpropaganda", vond PVV'er Sietse Fritsma.

De omstreden e-mail was mede ondertekend door de PvdA-Kamerleden Hans Spekman en Paul Tang. Ze wezen erop dat dankzij een wijzigingsvoorstel van de PvdA de minima via de gemeenten 50 euro zouden krijgen. "Een spectaculaire actie", aldus de mail aan lokale PvdA-bestuurders.

Partijpolitiek

Aboutaleb had de Tweede kamer al geschreven dat de mail "een zodanig partijpolitiek karakter" heeft, dat hij niet zijn handtekening eronder had moeten zetten. Dat was de Tweede Kamer te weinig.

Op aangeven van SGP'er Kees van der Staaij moest Aboutaleb erkennen dat hij "staatsrechtelijk onjuist" had gehandeld. Als bewindspersoon hoort hij boven de partijen te staan en nooit zijn handtekening te zetten onder dit soort e-mails.

Sinterklaas

Aboutaleb wees erop dat hij niet het brein was achter de brief en dat het niet zijn besluit was, maar dat van de Tweede kamer om de minima 50 euro extra te geven. Hij ontkende dan ook dat hij "voor sinterklaas had willen spelen.": "Ook voor deze nieuwe Nederlander heeft integratie grenzen", kon hij opgelucht grappen aan het eind van het debat.

Ineke van Gent (GroenLinks) concludeerde dat Aboutaleb een nuttige les gekregen heeft van de Tweede Kamer. Ook in zijn nieuwe functie als burgemeester van Rotterdam moet hij boven de partijen gaan staan.