DEN HAAG - Van de islamitische schoolbesturen sjoemelt 86 procent met geld. Het islamitisch onderwijs in Nederland is "reden tot grote zorg". Dat hebben staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van Onderwijs donderdag gezegd.

Het ministerie van Onderwijs is al bezig meer dan 2 miljoen euro terug te vorderen bij islamitische scholen. Op basis van een rapport van de Onderwijsinspectie komt daar nu nog eens een extra vordering van maximaal 2,5 miljoen euro bij.

Het gaat om bestuursleden die zich laten betalen voor werk dat zij niet hebben verricht, dienstverbanden die achteraf zijn uitgebreid, onrechtmatige betalingen voor vervoer van leerlingen en geld voor schoolreisjes zonder lesinhoud.

Aangifte

Tot nu toe heeft het ministerie aangifte gedaan tegen het bestuur van SIS Heerlen, SIS Helmond, en Ibn Ghaldoun in Rotterdam. "Indien de positie van het bestuur onhoudbaar is geworden, zal het ministerie aandringen op vertrek van het bestuur", schrijven Dijksma en Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.

Naast de financiele onrechtmatigheden is bij bijna de helft van de islamitische schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs zwak tot zeer zwak. In de rest van het basisonderwijs is dat 11 procent van de besturen. De staatssecretarissen grijpen daarom in.

Toezicht

De zwakke en zeer zwakke islamitische scholen komen onder intensief toezicht van de Onderwijsinspectie te staan. Dijksma en Van Bijsterveldt willen dat de islamitische scholen zelf een "breed traject" opzetten om de problemen op te lossen.

Daarnaast vragen zij de PO-Raad, de koepel van basisscholen, om advies. Ook werken Dijksma en Van Bijsterveldt aan een wet die hun meer bevoegdheden geeft tegen een bestuur op te treden.

Schrik

De Tweede Kamer schrikt van de problemen bij de scholen. Volgens CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk lukt het vooral slecht om de leskwaliteit op de instellingen te verbeteren. Margo Kraneveldt van de PvdA vindt dat zwakke scholen sneller als dusdanig moeten worden aangemerkt.

Daarnaast wil zij eisen gaan stellen aan schoolleiders. Volgende week komt het parlement met spoed bijeen om de islamitische scholen te bespreken.