ROTTERDAM - De Rotterdamse bevolking zal de komende jaren steeds gekleurder worden. Over vijftien jaar is het aantal inwoners van niet-Nederlandse afkomst gestegen van 275.000 naar 365.000. Door migratie van autochtonen naar buurgemeenten neemt het aandeel van allochtonen in de totale stadsbevolking toe van 46 naar 57 procent.

Die prognose geeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), in opdracht van de gemeente Rotterdam.