UTRECHT - SNS Reaal krijgt een kapitaalinjectie van 750 miljoen euro van de Nederlandse staat. Dat maakte de bankverzekeraar donderdag bekend. SNS Reaal is daarmee de derde Nederlandse financiële instelling die gebruikmaakt van het steunfonds van minister Bos (Financiën).

In ruil voor de kapitaalinjectie krijgt de staat waardepapieren waarover SNS Reaal een rente moet betalen van 8,5 procent. De transactie heeft dezelfde opzet als die met bankverzekeraar ING en verzekeraar Aegon.

Deze concerns kregen eerder injecties van respectievelijk 10 miljard euro en 3 miljard euro om de kapitaalbuffers te versterken.

Het eigen vermogen van SNS Reaal wordt extra verstevigd door een injectie van 500 miljoen euro door de Stichting Beheer SNS Reaal. In totaal trekt SNS Reaal daarmee 1,25 miljard euro aan vers kapitaal aan.

Afboeken

SNS leed door de onrust op de financiële markten een verlies van 88 miljoen euro in het derde kwartaal. "Net als andere financiële instellingen moeten wij ook afboeken op onze aandelenportefeuille. Dat is, als je naar onze resultaten kijkt, de grootste blootstelling", verklaarde financieel directeur Ronald Latenstein van Voorst.

Volgens Latenstein van Voorst is de kapitaalinjectie nodig wegens bijzondere omstandigheden. "De aandelenmarkten blijven onstuimig en onvoorspelbaar. Bovendien worden vandaag de dag hogere eisen gesteld aan de kapitaalbuffers van financiële instellingen. Anderen zijn ons al voorgegaan. Om die redenen zagen we reden om onze solvabiliteit te versterken", aldus de bestuurder.

Bonussen

In ruil voor de kapitaalinjectie zal de Nederlandse staat twee commissarissen benoemen bij SNS Reaal. Dit jaar doen bestuurders van het bedrijf afstand van hun bonussen. Eventuele vertrekregelingen worden beperkt tot één jaarsalaris.

Voor aandeelhouders van SNS Reaal betekent de ingreep dat ze aan het eind van dit jaar geen dividend krijgen uitgekeerd. Verder bestaat de kans dat de Nederlandse staat de waardepapieren in 2012 omzet naar gewone aandelen. Dit zou slecht zijn voor de positie van de huidige aandeelhouders, omdat eventuele winsten dan over meer partijen moet worden verdeeld. Bij opening van de beurs daalde het aandeel SNS Reaal 6,6 procent tot 4,67 euro.

Goed presteren

Onderliggend blijft SNS Reaal goed presteren, zei Latenstein van Voorst. Toch erkende hij dat eerder gestelde winstdoelstellingen voor dit jaar en volgend jaar niet meer realistisch zijn. SNS Reaal streeft ernaar de winst elk jaar met 10 procent te laten stijgen.

Sjoerd van Keulen, de bestuursvoorzitter van SNS Reaal, wees in dat verband op de uitzonderlijke omstandigheden. "We gaan een recessie tegemoet die minstens twee jaar kan duren. Ook Nederland is niet immuun voor dat soort ontwikkelingen. Het heeft ook een effect op onze business."

Geparkeerd

SNS Reaal heeft staatssteun lang van de hand gewezen. "Wij hebben het idee zo lang mogelijk geparkeerd. Het heeft tot nu toe veel slechts gebracht. We worstelen er zelf ook mee", tekende Het Financieele Dagblad ruim twee weken geleden nog op uit de mond van bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen.

Van Keulen stelde destijds dat een antwoord op de kredietcrisis beter kan komen van financiële bedrijven zelf. Dat de Utrechtse bankverzekeraar alsnog steun zoekt, komt volgens financieel directeur en aankomend topman Ronald Latenstein van Voorst door de onstuimige en onvoorspelbare aandelenmarkten.

Bovendien vindt SNS Reaal nu dat kapitaalbuffers moeten worden aangevuld op niveaus van concurrenten die eerder al steun kregen.

Alles over de kredietcrisis op NUzakelijk.nl.