NEW YORK - De wereldbevolking groeit van de huidige 6,7 miljard naar 9,2 miljard mensen in 2050. Dat staat in het jaarlijkse rapport van het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, dat woensdag werd gepubliceerd.

Vooral in ontwikkelingslanden neemt het aantal inwoners snel toe. Zo stijgt de bevolking van de Afrikaanse landen in de eerste helft van deze eeuw naar verwachting van 987 miljoen naar bijna twee miljard.

Nigeria blijft in de komende decennia het Afrikaanse land met de meeste inwoners. Nu zijn er 151,5 miljoen Nigerianen; in 2050 zijn dat er 288,7 miljoen.

Ethiopië

Ethiopië, Egypte en de Democratische Republiek Congo zien hun inwonertal boven de honderd miljoen stijgen. Ethiopië telt halverwege deze eeuw naar schatting 183,4 miljoen inwoners (nu 85,2).

Het inwonertal van Congo, al jaren in het nieuws wegens verwoestende burgeroorlogen, verdrievoudigt bijna, naar 186,8 miljoen. Egypte, nu goed voor 76,8 miljoen zielen, heeft straks 121,2 miljoen inwoners.

Trend

In rijkere landen is de trend omgekeerd. In een aantal landen krimpt de bevolking fors. Dat geldt onder meer voor de nieuwe lidstaten van de Europese Unie.

Zo ziet Bulgarije de bevolking bijna halveren (van 7,6 naar 4,9 miljoen inwoners). Duitsland en Italië zien hun bevolking ook krimpen, naar respectievelijk 74,1 (nu 82,5) en 54,6 (nu 58,9) miljoen.

Nederland

Het rapport verwacht dat Nederland anno 2050 17,2 miljoen inwoners heeft tegen bijna 16,5 miljoen nu.

Halverwege deze eeuw is India het bevolkingrijkste land op aarde. Het VN-rapport schat het aantal Indiërs in 2050 op 1,65 miljard, waar dat er nu nog 1,18 miljard zijn. China, met 1,33 miljard inwoners nu nog nummer één, ziet de bevolkingsgroei afvlakken en telt in 2050 ruim 1,4 miljard inwoners.

Vrouwen

De opstellers van het rapport luiden opnieuw de noodklok over de positie van vrouwen. Discriminatie van vrouwen is "n veel culturen wijdverbreid en diep geworteld". Van de armste miljard mensen op aarde is 60 procent van het vrouwelijke geslacht. Zelfs in rijke landen is een gelijkwaardige positie nog altijd niet de norm. Werkende vrouwen krijgen doorgaans minder salaris dan mannen in dezelfde functie.