DEN HAAG - De straffen voor mensenhandel gaan omhoog. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie kreeg woensdag brede steun vanuit de Tweede Kamer voor zijn voorstel de gevangenisstraf te verhogen van zes naar acht jaar.

Het strafmaximum voor mensenhandel kan volgens de bewindsman oplopen tot achttien jaar als slachtoffers aan de gevolgen van het misdrijf overlijden. Door de verhoging van de strafmaat kan het Openbaar Ministerie (OM) in meer gevallen optreden tegen voorbereidingen van mensenhandel.

Mensenhandel

Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen bij het verhogen van de straf. Als het delict in vereniging wordt gepleegd of als slachtoffers van mensenhandel jonger zijn dan zestien jaar, kunnen de daders straks twaalf in plaats van acht jaar in de cel belanden. Bij zwaar lichamelijk letsel of levensgevaar gaat de straf omhoog van twaalf naar vijftien jaar.

Hirsch Ballin beschouwt mensenhandel als een zeer ernstig delict. Hij wijst erop dat het steeds meer gepaard gaat met zware georganiseerde criminaliteit. Ook is de verontwaardiging in de samenleving over mensenhandel volgens hem toegenomen.

Afschrikwekkend

"Deze vorm van moderne slavernij moet effectief en met kracht worden bestreden. Mensenhandel schokt de rechtsorde en moet afschrikwekkend kunnen worden bestraft. Met een verhoging van de strafmaat wordt de ernst van het misdrijf beter tot uitdrukking gebracht", stelde Hirsch Ballin.

Hij had op verzoek van de Tweede Kamer met het OM overlegd over de verhoging van straffen voor mensenhandel. Veel fracties lieten weten blij te zijn dat de straf nu omhoog gaat.

Profiteren

Onder mensenhandel valt elke vorm van exploitatie van gedwongen (seksuele) dienstverlening en het profiteren van die omstandigheden. Het gaat om vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook om de uitbuiting van mensen in bijvoorbeeld de horeca en tuinbouw.

Justitie beschouwt 'loverboys' ook als mensenhandelaren. De bewindslieden en ook diverse fracties willen van die term af, omdat die veel te lief klinkt. "Het zijn pooiers die meisjes ronselen", zei PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Ed Anker van de ChristenUnie stelde voor weer te spreken over 'vrouwenlokker'.