DEN HAAG - De Nederlandse consument moet weinig hebben van genetisch gemanipuleerd voedsel. Tot die conclusie komt de commissie Biotechnolgie en Voedsel (commissie-Terlouw) die woensdag haar eindrapport presenteerde.

  Volgens het rapport hebben mensen weinig principiële bezwaren tegen biotechnologie in voedsel, maar twijfelen ze wel aan het nut ervan. De Consumentenbond pleit er daarom voor dat de consument al in de onderzoeksfase van nieuwe technologische toepassingen hun wensen kunnen uiten.

Volgens de bond hebben de consumenten vooral behoefte aan goede informatie en willen zij altijd kunnen kiezen voor producten waaraan geen gentechologie te pas is gekomen. De bond wil een voorlichtingscampagne. Ook vindt hij dat de overheid er voor moet zorgen dat gentechvrije producten beschikbaar blijven.

Garantie

Het CDA stelt zich ook op dit standpunt. Het vreest dat minister Brinkhorst (Landbouw) die garantie vooral ziet als een taak voor het bedrijfsleven. "Dat kun je echter niet aan de markt overlaten", aldus het Tweede-Kamerlid Ross.

Net als het CDA is de PvdA voorzichtig voorstander van biotechnologie. "De nieuwe techniek biedt grote mogelijkheden. Als er geen alternatief is, zijn we voor doorgaan", aldus het Tweede-Kamerlid Feenstra.