DEN HAAG - In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 140.000 kinderen geboren, bijna drieduizend meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dat meldde dinsdag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS verwacht dat over het hele jaar meer kinderen zullen worden geboren dan in de voorafgaande jaren. Een stijging is sinds 2000 niet meer voorgekomen. Het CBS spreekt dan ook over een trendbreuk.

Ook het aantal huwelijken vertoont een stijgende lijn. In de eerste negen maanden zijn er drieduizend meer huwelijken gesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar gaat het tot nu toe om 62.700 huwelijken.

Sterfgevallen

De lichte toename van het aantal sterfgevallen sinds vorig jaar gaat ook door. Het aantal overledenen bedroeg in het derde kwartaal bijna zeshonderd meer dan in dezelfde periode van 2007.

Verder heeft het CBS berekend dat er in Nederland in de eerste drie kwartalen ruim 18.000 meer mensen zijn komen wonen dan dat er vertrokken.