DEN HAAG - De vier grootste gemeenten (G4) willen dat plegers van huiselijk geweld een hogere straf krijgen als kinderen getuige zijn geweest van het gebruikte geweld.

Ook zou in het Burgerlijk Wetboek moeten worden vastgelegd dat er geen geweld mag worden gebruikt in een partnerrelatie.

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) nam maandag het pleidooi van de grote steden voor een wet tegen huiselijk geweld in ontvangst. Hij zei bereid te zijn te bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om kinderen beter te beschermen.

Initiatief

De grote steden bepleiten dat er rechters of rechtbanken komen die gespecialiseerd zijn in zaken rond huiselijk geweld. Hirsch Ballin toonde zich positief over het initiatief van de G4 om huiselijk geweld te blijven bestrijden. Hij typeerde het onderwerp als een "helaas hardnekkig en wijdverspreid fenomeen".

De bewindsman kijkt naar mogelijkheden om hulpverleners vaker geweldszaken te laten melden. Nu gebeurt dat volgens hem nog te vaak niet omdat de hulpverlener zich gebonden voelt aan het beroepsgeheim.

100 Procent

"Dat moet veranderen", zei Hirsch Ballin. De lijn moet zijn dat melden moet, tenzij er zwaarwegende argumenten tegen zijn. "Ook als je het niet helemaal 100 procent zeker weet, is het raadzaam om te melden."

Uit cijfers van de politie bleek maandag dat er in 2007 bijna 65.000 incidenten van huiselijk geweld zijn geregistreerd. Dat is een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. In 27 procent van alle mishandelingen is sprake van geweld in de huiselijke kring.

Incidenten

Vorig jaar waren 3600 kinderen onder de 13 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Kinderen tot 18 jaar blijken in bijna 14 procent van de incidenten getuige van huiselijk geweld.

Door de vergrijzing zal het huiselijk geweld tegen ouderen (55 en ouder) naar verwachting toenemen. Nu is ruim vijf procent van alle slachtoffers tussen de 55 en 66 jaar en 1,7 procent is ouder dan 66 jaar.