DEN HAAG - De politie heeft in 2007 bijna 65.000 incidenten van huiselijk geweld geregistreerd, dat is een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar daarvoor.

In 27 procent van alle mishandelingen is sprake van geweld in de huiselijke kring. Dat liet de Raad van Hoofdcommissarissen maandag weten.

In 2007 waren 3600 kinderen tussen 0 en 13 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Kinderen tot 18 jaar blijken in bijna 14 procent van de incidenten getuige van huiselijk geweld. Door de vergrijzing zal het huislijk geweld tegen ouderen (55 en ouder) toenemen.

Ruim 5 procent van alle slachtoffers is tussen de 55 en 66 jaar en 1,7 procent is ouder dan 66 jaar.