DEN HAAG - Het is inmiddels een vaste prik geworden bij de zittingen van het Joegoslavië-Tribunaal met Slobodan Milosevic: De ex-president begint een politieke toespraak af te steken, waarop voorzittend rechter May hem afkapt en zegt dat dit niet het moment is voor toespraken.

Bekijk video

Het tribunaal hield woensdag de laatste voorbereidende zitting voor het Kosovo-proces dat op 12 februari moet beginnen. May hield Milosevic nog eens voor dat hij maar beter een advocaat kan nemen omdat het proces ingewikkeld wordt en het om zware aanklachten gaat.

Milosevic hield zich niet aan Mays verzoek om alleen op procedurele dingen in te gaan, zoals de vraag welke getuigen hij wil oproepen, en stak weer een tirade af tegen de NAVO-bombardementen op Joegoslavië in 1999. Volgens hem is het tribunaal bezig de zaken om te draaien om de ,,NAVO-misdaden'' te rechtvaardigen.

Partijdig

Milosevic vindt ook dat het tribunaal niet onpartijdig is omdat de aanklacht met steun van de Britse geheime dienst is geschreven en aanklager Nice Brits is, voorzittend rechter May Brits is en Kay, die een deel van de taken van de verdediging uitvoert, eveneens Brits is.

Nadat May Milosevic nog eens erop had gewezen dat hij later de gelegenheid krijgt tot bredere uiteenzettingen, werd de zaak geschorst en verlieten de rechters de zaal.

Advocaat

De Franse advocaat Jacques Vergès gaat Slobodan Milosevic vertegenwoordigen in de rechtszaak van de Joegoslavische ex-president tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dit heeft Vergès woensdag gezegd in de wandelgangen van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.

Vergès werd wereldberoemd toen hij de Venezolaanse terrorist Carlos en Klaus Barbie verdedigde. Barbie was tijdens de Tweede Wereldoorlog chef van de Gestapo in Lyon.

/DOSSIERMilosevic