TILBURG - De faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg gaat boetes uitdelen voor te laat nagekeken tentamens. Een boete van 2500 euro moet daartoe een prikkel zijn, meldt het universiteitsblad Univers deze week.

Voor het nakijken van een tentamen staat een termijn van vijftien werkdagen. Volgens Univers wordt die termijn regelmatig overschreden.

Tilburg scoort op dit gebied slechter dan de concurrenten, laat vice-decaan onderwijs Willem Buijink weten. De boete zou moeten worden betaald door de afdeling waar de betrokken docent werkt.