UTRECHT - Het CDA wil dat er een einde komt aan het gedogen van drugs. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel heeft het gedoogbeleid gefaald. Het doel moet volgens hem zijn om alle coffeeshops in Nederland te sluiten.

Van Geel wijst erop dat op veel zolders in achterstandwijken illegale kwekerijen van softdrugs zijn waar vervolgens grote criminelen veel geld aan verdienen.

Zolang dit getolereerd wordt, zullen volgens hem de problemen in die wijken nooit opgelost worden.

Partijcongres

Tijdens het partijcongres zaterdag in Utrecht zal Van Geel aangeven dat volgens hem de samenleving de gevolgen van het gedoogbeleid niet langer pikt.

Tevreden stelt hij vast dat ook binnen partijen als de PvdA en de VVD steeds meer stemmen opgaan voor een hardere lijn. In ons land is de verkoop van softdrugs in coffeeshops toegestaan, de aanlevering ervan is verboden maar wordt gedoogd.

Onvrede

Afgelopen week bleek nog de onvrede in de Tweede Kamer dat het kabinet pas begin 2010 met een nieuwe drugsnota komt. Het kabinet zal in de nota terugblikken op het gedoogbeleid van de afgelopen dertig jaar en aangeven hoe het drugsbeleid moet worden voortgezet.

Timmermans

PvdA-staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) voelt niets voor een sluiting van alle coffeeshops in Nederland, zoals CDA-leider Pieter van Geel voorstelt.

De bewindsman erkent dat er problemen zijn rondom het gedoogbeleid van softdrugs. Hij wees erop dat hij zelf uit de grensstreek komt. Maar er zijn volgens hem ook grote voordelen op het gebied van de volksgezondheid en beheersing van criminaliteit.

Dat heeft Timmermans zaterdag gezegd in het radioprogramma Tros Kamerbreed in reactie op het pleidooi dat zijn coalitiegenoot CDA houdt tijdens het CDA-congres.

De PvdA-bewindsman zei ook dat hij zich niet "verkrampt" verzet tegen een aanpassing van beleid als het beter kan, zelfs als dat een aanpassing vergt van het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Maar hij benadrukte dat het dan wel een genuanceerd verhaal moet zijn.

PvdA

De PvdA is tegen een sluiting van alle coffeeshops in Nederland, zoals fractievoorzitter Pieter van Geel van het CDA voorstelt.

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester zei zaterdag in een reactie boos te zijn dat coalitiegenoot CDA nu "wel heel stoer" roept het gedoogbeleid te willen beëindigen, maar niks doet om problemen rond softdrugs op te lossen.

Problemen

Volgens Bouwmeester verdwijnen de problemen op gebied van criminaliteit en volksgezondheid niet met het sluiten van de coffeeshops.

"Wij zijn voor reguleren en tegen verbieden, omdat je met reguleren voorwaarden kan stellen en beter kan controleren."

Ballin

Zo zei Bouwmeester dat ze bij CDA-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie nul op rekest kreeg, toen ze een voorstel deed voor overleg met buurlanden België en Duitsland over drugstoerisme en andere grensoverschrijdende overlast.

"Een soortgelijk overleg over een gezamenlijke aanpak van terrorisme kan wel, maar hierover niet. Dat stoort me enorm, want ook met verbieden blijven de problemen bestaan."

ChristenUnie

Een woordvoerder van de ChristenUnie stelde dat zijn partij het "gedogen van softdrugs nooit een gewenste situatie" heeft gevonden.

Dat volgens het regeerakkoord coffeeshops worden gesloten in de buurt van scholen, beschouwt de ChristenUnie als een eerste stap.