HAARLEM - De provincie Noord-Holland, 22 gemeenten en een waterschapsbedrijf geven hun eigen claims richting IJsland niet op.

Dat hebben ze vrijdag besloten na overleg in Haarlem, zo heeft een woordvoerder van de provincie laten weten.

Ze willen zelf hun miljoenen euro's aan spaartegoeden zien terug te krijgen en zich niet door het Rijk in IJsland laten vertegenwoordigen.

Bos

De vertegenwoordigers van de lagere overheden stemden woensdag niet in met een voorstel van minister Wouter Bos (Financiën). Bos heeft aangeboden bij een faillisement van Landsbanki op te komen voor de lagere overheden. Ze worden dan gelijkwaardig behandeld aan andere Nederlandse schuldeisers.

Bos vindt het niet gepast dat lagere overheden zelf naar de rechter stappen om hun spaargeld uit IJsland terug te vorderen. Volgens hem belemmeren ze daarmee de "moeizame en complexe" onderhandelingen van de Nederlandse regering met IJsland over het terugkrijgen van alle andere tegoeden.

De provincie Noord-Holland, 22 gemeenten en een waterschapsbedrijf, die niet willen samenwerken met het Rijk, hoeven volgens Bos na afloop niet meer bij hem aan te kloppen als ze denken dat ze achter het net hebben gevist. De minister van Financiën begrijpt niet goed waarom deze lagere overheden niet samen met het kabinet willen optreden.

Voorkruipen

Juridisch doen ze wat kan, maar "de medeoverheden zouden aan het grote belang moeten denken", zei Bos vrijdag na afloop van de ministerraad. Hun actie kan volgens hem ten koste gaan van de belangen van particuliere spaarders die geld in IJsland hebben weggezet. "Liever kruipen ze voor", zei Bos over de overheden die nu zelf naar de rechter gaan.

Daarmee "verspillen" ze mogelijkheden op een goede samenwerking, stelde hij. Het kabinet zal de juridische actie van de lagere overheden tegen IJsland blokkeren door deze bij Koninklijk Besluit te vernietigen. Bos en zijn collega Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken hebben dit besluit vrijdag getekend. De lagere overheden hadden al aangekondigd naar de bestuursrechter te stappen om dit aan te vechten.

Kabinet

Het kabinet "betreurt het zeer" dat de overheden hun spaartegoeden gaan terugvorderen uit IJsland. Dat heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken vrijdag na afloop van de ministerraad gezegd.

Een eenzijdige actie is volgens Ter Horst in strijd met het algemeen belang, omdat die ten koste gaat van de belangen van particuliere spaarders die geld in IJsland hebben weggezet.

De minister wees erop dat het kabinet de lagere overheden in de afgelopen tijd herhaaldelijk heeft aangeboden samen op te trekken om de tientallen miljoenen terug te krijgen. Ter Horst toonde zich tevreden dat de provincie Groningen en de gemeente Den Haag daarvoor eerder deze week wel hebben gekozen.

Lening

Vanochtend werd bekend dat IJsland hoogstwaarschijnlijk een lening krijgt van in totaal zo'n 5 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en een kleine groep van Europese landen.

Nederland is waarschijnlijk een van de landen die het geld verstrekt. Ook Polen, Groot-Brittannië, meerdere Scandinavische landen en het IMF zullen geld lenen. De deelnemers staan volgens het Poolse ministerie nog niet helemaal vast. Ook over het bedrag is nog niet definitief overeenstemming bereikt.

Onderhandelingen

De onderhandelingen lopen nog. Voor Nederland gaat het in eerste instantie om de uitwerking van het akkoord dat eerder werd gesloten met IJsland over het teruggeven van spaartegoeden.

Via een lening aan het land geeft de Nederlandse overheid de IJslanders de mogelijkheid om gedupeerde spaarders die tegoeden hebben uitstaan bij de omgevallen spaarbank Icesave, maximaal 20.000 euro terug te geven. Met het akkoord is ruim een miljard euro gemoeid.