AMSTERDAM - Automobilisten op de Nederlandse snelwegen worden de komende twee weken extra gecontroleerd op de werking van hun lichten. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) voert de controles, onderdeel van de landelijke campagne Goed Licht Beter Zicht, uit.

Bij de controle wordt ook een blaastest afgenomen.

Overdag zal het KLPD vooral letten op de juiste werking van de remlichten en richtingaanwijzers. Wanneer het donker is of bij slecht zicht, krijgt de verlichting aan de voor- en achterkant van de auto extra aandacht. Automobilisten kunnen een bekeuring verwachten wanneer de verlichting het niet naar behoren doet. De gemiddelde boete bedraagt negentig euro, meldt het KLPD.

Initiatief

De campagne Goed Licht Beter Zicht is een initiatief van de ANWB, de Bovag, het ministerie van Verkeer, Philips, de RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland.