AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft in de maanden mei en juni 295 stationsverboden en verwijderingsbevelen uitgereikt. Mensen die overlast veroorzaken op het Centraal Station in Amsterdam kunnen erop rekenen te worden weggestuurd en eventueel een verbod te krijgen om een paar weken op het station te komen.

Begin maart sloegen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, vervoerders en hulpdiensten de handen ineen om de veiligheid op Amsterdam Centraal te vergroten. De eerste maanden leidde de aanpak al tot vermindering van de overlast. Woensdag maakte de politie de resultaten over mei en juni bekend.

De stationsverboden kunnen sinds 8 mei voor lichtere overtredingen worden opgelegd. Vaak gaat het om junks die in het openbaar drugs gebruik of vrouwen die tippelen op CS. Maar ook wildplassers, mensen die tegen betaling hulp bieden aan toeristen en bedelaars worden aangepakt.

De politie schreef in mei en juni 737 proces-verbalen, 131 overlastveroorzakers werden opgepakt. De Spoorwegpolitie hield 322 aan, honderd meer dan een jaar eerder, terwijl het aantal delicten met slechts zeven toenam. Bij het GVB daalde de overlast in het algemeen, maar vonden wel meer conflicten over betalingen plaats. Dat zou komen door de intensievere controle.

Een enquête van de Nederlandse Spoorwegen wees uit dat reizigers zich iets veiliger voelen op Amsterdam CS. Dit wordt vooral als goed resultaat van de aanpak gezien, omdat momenteel veel verbouwingen plaatsvinden op en rond het station. Normaliter voelen mensen zich hierdoor onveiliger.