GRONINGEN - Het inspuiten van kleine beetjes wespengif gedurende drie jaar maakt een menselijk lichaam volledig immuun voor het gif. Dat blijkt uit onderzoek dat allergologen van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) de afgelopen jaren bij vijfhonderd allergiepatiënten hebben uitgevoerd.

Jaarlijks melden zich meer dan twintigduizend Nederlanders bij de huisarts na een wespen- of bijensteek. Deze kan bij tussen 0,3 en 3 procent van de wereldbevolking tot ziekteverschijnselen leiden. Een milde reactie is jeuk over het hele lichaam, gevolgd door misselijkheid en braken. In het ergste geval volgen hartritme- en ademhalingsstoornissen. In Nederland sterven jaarlijks twee tot vijf mensen als gevolg van een wespensteek.

Mensen met een wespenallergie moeten de behandeling met het wespengif drie tot vijf jaar ondergaan. In de eerste maanden krijgen zij wekelijks een injectie, daarna wordt dat teruggebracht tot eens per zes weken. Als bijverschijnsel kunnen zij dezelfde reacties krijgen als bij een milde allergiereactie.

"Het nadeel is dat je mensen pas kunt behandelen wanneer duidelijk is dat ze allergisch zijn voor wespen of bijen", stelt allergoloog H. Oude Elberink. "Dat merken mensen pas als ze eenmaal gestoken zijn. De sterfgevallen bij de eerste prik kunnen dus niet worden voorkomen. Maar daarna beschermt een behandeling heel accuraat tegen de allergie."

Oude Elberink hoopt dat artsen patiënten met een allergische reactie voortaan vaker naar het ziekenhuis zullen doorverwijzen. "Het probleem wordt door veel artsen nog te vaak gebagatelliseerd" merkt ze. "Terwijl een behandeling van de aandoening veel problemen en nodeloze pijn of risico's kan voorkomen."

Het wespenseizoen is al begonnen. De beestjes zijn in augustus en september het agressiefst. Jaarlijks worden er door professionele ongediertebestrijders in Nederland 100.000 tot .000 wespennesten verwijderd. In grote nesten kunnen wel vijfduizend wespen wonen. De meeste nesten bevinden zich in een natuurlijke omgeving, waar de wespen voldoende mogelijkheden hebben om te schuilen. Ook plaatsen met veel insecten en zoetigheden zijn populair.