NIEUWEGEIN - Het huisartsentekort bereikt zijn piek in 2006. Doordat het aantal opleidingsplaatsen is uitgebreid, wordt het daarna kleiner. Maar belangrijk is ook dat huisartsen hun werkwijze veranderen.

Dat staat in een rapport van Movir, waarbij veel artsen tegen arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd. Er zijn nu, omgerekend naar volledige banen, ongeveer 7100 huisartsen. Dat zijn er zevenhonderd te weinig. In 2006 zijn er, eveneens naar volledige banen omgerekend, 7500 huisartsen, een tekort van achthonderd.

In 2010 zullen er ongeveer 10.000 huisartsen beschikbaar zijn, als de opleidingscapaciteit volledig wordt benut. Omgerekend naar volledige banen zijn dat er volgens berekeningen van Movir ruim . Dat komt doordat steeds meer huisartsen in deeltijd gaan werken. Het tekort bedraagt dan nog vierhonderd.

Alleen meer artsen opleiden is niet genoeg, denkt Movir. Ook de organisatie van het werk zal anders moeten. Te denken valt aan meer samenwerking en het delegeren van taken. Dat gebeurt op diverse plaatsen al, maar het moet onder de huisartsen nog meer ingang krijgen.