DEN HAAG - De Waterproef, een nationale rampenoefening waaraan tienduizend bestuurders en hulpverleners meedoen, wordt vrijdag afgesloten met een grote multidisciplinaire reddingsdemonstratie op het Nijkerkernauw bij het Gelderse Nijkerk.

Uit de grootscheepse watersnoodrampoefening, die maandag begon, moet blijken hoe het staat met de onderlinge samenwerking tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen als zich de ergst mogelijke overstroming voordoet. Verspreid over het land zijn verschillende overstromingscenario's getest.

Volgens de organisatoren, die werken in opdracht van het kabinet, is Nederland op dit moment niet klaar voor een watersnoodramp.

Bestuurlijke oefening

Het ging in de afgelopen week om een zogenoemde bestuurlijke oefening, wat betekende dat hulpdiensten en bestuurders binnenskamers op papier bedachten wat er nodig is om de schade te beperken. De meeste maatregelen werden niet echt uitgevoerd.

Toch was er ook nog wel wat te zien. Zo zijn op verschillende plekken in het land honderden mensen geëvacueerd en gingen in Katwijk zandzakken op zwakke plekken in de kustverdediging.

Het idee voor de oefening ontstond na de orkaan Katrina, de stormdepressie die in 2005 de Amerikaanse stad New Orleans verwoestend toesloeg.