DEN HAAG - Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) laat de onderwijsinspectie signalen onderzoeken over scholen die zouden tornen aan de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Zonodig worden deze scholen op de vingers getikt.

Dat zegde ze donderdag de SP toe tijdens een debat in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk legde een reeks voorbeelden van scholen voor die verzuimen duidelijk te maken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Een school in Wassenaar zou zelfs een deurwaarder hebben ingezet, omdat een ouder niet betaalde.

Schoolreisje

Verder klaagde de SP'er dat hoge bijdrages worden gevraagd om gewone onderwijszaken, zoals lesmateriaal, te bekostigen. De bijdrages zijn bedoeld voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een schoolreisje.

De ergernis is Kamerbreed. CDA'er Jan de Vries stelde voor een zwarte lijst op te stellen van scholen die zich niet houden aan de gedragscode. Van Bijsterveldt haalde uit naar de SP, omdat in haar ogen de oppositiepartij zich onterecht opwerpt als voorvechter van het verlagen van de schoolkosten.

Onderzoek

Zij wees erop dat de SP tegen het kabinetsplan voor gratis schoolboeken heeft gestemd. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat 70 procent van de ouders klaagt over de hoogte van het boekengeld.

SP, VVD en GroenLinks zijn vooral kritisch over de uitvoering van het gratis schoolboekenplan. Leveranciers van de boeken dreigen met juridische stappen tegen scholen omdat contracten opengebroken moeten worden.

SP en GroenLinks willen een ov-jaarkaart voor mbo-leerlingen onder de 18 jaar, zoals anderen in het beroepsonderwijs en op de universiteit krijgen. VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming sprak van een "half dooie mus" van de coalitie, omdat de suggestie van gratis openbaar vervoer was gewekt.