DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) deelt de conclusie van onderzoeker Leon Lodewick dat een ziekenhuis in Emmeloord moeilijk overeind te houden is. Het ziekenhuis trekt te weinig patiënten.

Daardoor blijven de inkomsten achter en schiet de kwaliteit erbij in.

Tijdens een debat met de Tweede Kamer over de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen zei Klink blij te zijn dat er in Lelystad wel een ziekenhuis kan blijven.

Bestuur

Hij voegde eraan toe dat het wel het bestuur van het ziekenhuis is die de knoop moet doorhakken, omdat de minister niet gaat over het in stand houden van afzonderlijke ziekenhuizen.

In de Kamer tekende zich donderdag een meerderheid af voor een ziekenhuis in Lelystad en een polikliniek in Emmeloord. VVD, PvdA en ChristenUnie staan achter het advies. Het CDA zegt de betrokken partijen de ruimte te willen geven om goede ziekenhuiszorg te waarborgen.

Borg

Tot het moment dat het ziekenhuis de knoop doorhakt over een partij die gaat investeren staat het ministerie borg voor een bedrag van 1,5 miljoen. Klink zegde toe deze borgstelling te verlengen.

Hij ging niet in op verzoeken vanuit de Kamer zelf geld in het ziekenhuis te steken. Wel wees hij op de mogelijkheid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om exploitatiesteun te geven.

Verbeterplan

Dat kan alleen maar als het ziekenhuis een goed bestuur heeft en er een deugdelijk verbeterplan ligt. Tot nu toe was dat niet het geval.

Op de huiver vanuit sommige fracties voor overname van de IJsselmeerziekenhuizen door een private partij, antwoordde Klink dat deze ook aan de gebruikelijke eisen moet voldoen. Zo mag er geen winst gemaakt worden en moet er raden van bestuur en toezicht zijn.

Specialisten

Hij zei de opvatting van Lodewick te delen dat de specialisten in het ziekenhuis straks wel goed moeten samenwerken en ophouden met hun ruzies. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal voorlopig elke maand gaan rapporteren over de IJsselmeerziekenhuizen.