ALMERE - Als de politie erom vraagt, wil het Flevoziekenhuis in Almere informatie geven over bolletjesslikkers of verdachte schotwonden. Het hospitaal werkt aan een convenant voor afspraken met politie en justitie.

Het ziekenhuis wil de geheimhoudingsplicht doorbreken om de spanning op de werkvloer te verminderen, aldus F. de Jonge van het ziekenhuis. Het personeel zou veel geruster zijn, als het de politie ter wille kan zijn. Want soms heeft het personeel diezelfde politie nodig als het te maken krijgt met agressieve patiënten of bezoekers.

Medisch personeel mag in principe geen medische informatie over verdachte patiënten doorgeven aan politie of justitie. Maar die geheimhoudingsplicht is volgens De Jonge niet absoluut. Op de werkvloer is er veel discussie over wat de ziekenhuismedewerkers wel en niet mogen doorgeven. ,,En dat zorgt voor spanning'', weet De Jonge.

Ze geeft het voorbeeld dat er 's avonds iemand met een schotwond wordt binnengebracht. ,,De politie wil dan alles weten: zijn identiteit, hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven, hoe vaak er is geschoten. Wij zijn echter aan het geheimhouding gebonden en kunnen maar ten dele meewerken.''

In de praktijk blijken de medewerkers best informatie over criminele praktijken te willen geven. De Jonge: ,,Omdat een verpleegkundige de patiënt bijvoorbeeld zelf ook een boef vindt.'' De medewerker moet toch nee verkopen, maar kan later zelf politiehulp nodig hebben als mensen zich agressief gedragen. Dan wringt het bij het personeel, dat het de agenten eerder niet kon en mocht helpen.

In een convenant kan er worden afgesproken welke informatie de politie krijgt en dat een contactpersoon de gegevens aan de politie doorgeeft. Ook wil het hospitaal samen met politie en justitie huisregels opstellen om agressie onder de duim te krijgen.

Patiënten en bezoekers mogen geen dreigende taal uiten, wapens bij zich hebben en alcohol gebruiken, niet op de grond spugen of personeel slaan. ,,We moeten onze medewerkers gaan beschermen tegen onfatsoenlijk en agressief gedrag'', zegt De Jonge. De politie kan agressieve mensen zo nodig buiten de deur zetten.

Het is de bedoeling dat het convenant eind dit jaar of begin op tafel ligt. Het ziekenhuis wil er ook andere Almeerse zorginstellingen bij betrekken.