DEN HAAG - Scholen vragen geregeld een te hoge ouderbijdrage en verzuimen duidelijk te maken dat deze vrijwillig is. Ook gebruiken ze de bijdrage om onderwijs mee te bekostigen, terwijl deze juist bedoeld is voor extra activiteiten, zoals een schoolreisje.

Dat blijkt een steekproef die de SP via de eigen website heeft gehouden naar de ouderlijke bijdrage. Volgens de socialisten bedraagt de gemiddelde bijdrage in het voortgezet onderwijs 180 euro. Het ministerie van Onderwijs houdt het op 59 euro.

Ook kwamen er meldingen van een verplichte bijdrage. Scholen stoppen deze soms in een rekening voor de schoolboeken. Enkele ouders meldden zelfs dat scholen dreigen een incassobureau op hen af te sturen. Kinderen van ouders die niet willen of kunnen betalen mogen niet mee op een skivakantie of een tripje naar Disneyland.

Regels

Scholen geven aan dat ze de ouderbijdrage ook gebruiken om "mede vorm te geven aan personele en materiële inzet ten behoeve van het onderwijs", zoals een Amsterdamse school schrijft in de schoolgids. De SP wijst erop dat dit in strijd is met regels van het ministerie.

Daarom wil SP'er Jasper van Dijk dat er een maximum komt voor de ouderbijdrage, van bijvoorbeeld 50 euro voor het voortgezet onderwijs en 30 euro voor de basisschool. De Inspectie van het Onderwijs zou strenger op de regels moeten toezien. Een gedragscode voor schoolkosten die het onderwijs zelf heeft opgesteld zou in de wet moeten worden vastgelegd.

Donderdag praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt over de schoolkosten.