AMSTERDAM - Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) trekt drie miljoen euro extra uit voor het bestrijden van wachtlijsten in de kinderopvang in grote steden.

Dat laat het ministerie van Onderwijs woensdag weten.

Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang en de dagopvang is de eerste helft van dit jaar met 48 duizend gestegen tot 467 duizend. Toch is het aantal kinderen dat wacht op een plaats in de dagopvang met 4500 toegenomen. De wachtlijst voor buitenschoolse opvang is met vijfhonderd afgenomen.

Omdat de wachtlijsten in steden met meer dan honderdduizend inwoners het sterkst groeien, wordt hier geld voor vrijgemaakt. Daarnaast heeft Dijksma een Netwerkbureau Kinderopvang in het leven geroepen. Dat moet onder meer gemeenten motiveren de kinderopvang verder uit te breiden.

Meebetalen

De subsidie aan de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang is verlengd tot 1 september 2011. Deze zomer kondigde Dijksma aan dat ouders vanaf volgend jaar mee moeten betalen aan de kinderopvang. De kosten liepen de spuigaten uit omdat steeds meer ouders een beroep op kinderopvang doen.

In september maakte het kabinet bekend voortaan jaarlijks driehonderd miljoen euro extra uit te trekken voor kinderopvang.