AMSTERDAM - Minister-president Balkenende heeft woensdagochtend (Nederlandse tijd) via de Rijksvoorlichtingsdienst gereageerd op de verkiezing van de nieuwe president in de Verenigde Staten.

Balkenende heeft Obama namens de Nederlandse regering van harte geluk gewenst met zijn verkiezing. In een brief aan de Senator wenst Balkenende Obama alle succes toe bij de vervulling van deze zware taak.

Balkenende geeft aan dat hij met grote interesse de verkiezingsstrijd heeft gevolgd. "De verkiezingsstrijd was historisch boeiend. De strijd was lang, spannend en werd soms op het scherpst van de snede gevoerd. Het was mooi om te zien dat deze verkiezing miljoenen mensen in beroering heeft gebracht in de VS, maar ook daarbuiten."

Bos

Volgens vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos is de uitverkiezing van Barack Obama als de nieuwe president van de Verenigde Staten "van een ontroerende grootsheid". "Als je een jaar geleden zou hebben gedacht dat er in het Witte Huis straks een zwarte man, een zwarte vrouw en twee zwarte meisjes rond zouden lopen. Dat zou niemand geloofd hebben."

Dat het kan is volgens Bos een "boodschap van hoop" voor iedereen in de Verenigde Staten die nog niet de kans heeft gekregen waarop gehoopt werd. Bos is blij dat een politicus heeft gewonnen met een boodschap van hoop en inspiratie en niet met een negatieve boodschap over wat er allemaal mis is met anderen.

Verhagen

Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken ziet vooral kansen nu de VS een nieuwe aanvoerder hebben. Verhagen noemde samenwerking of toetreding tot het Internationaal Strafhof door Amerika en sluiting van de omstreden terroristengevangenis Guantanamo Bay.

Verhagen verwacht overigens wel dat Obama ook wel vragen aan Europa zal hebben. "Hij kan het niet alleen doen en wij kunnen ons niet achter de rug van de Amerikaanse president verschuilen."

Timmermans

Staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) is vooral blij met de kansen voor de zwarte bevolking van Noord-Amerika. "Over een paar maanden lopen de zwarte beentjes van Obama's kinderen door het Witte Huis. Als dat geen bron van inspiratie en hoop is, dan weet ik het niet meer."

De Tweede Kamer is eveneens zeer te spreken over de keuze van het Amerikaanse volk. Zo was fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie erg onder de indruk van Obama toen hij maandag een redevoering van hem bijwoonde.

Mariëtte Hamer (PvdA) noemde het "hartstikke mooi" dat de gekleurde kandidaat president is geworden: een "opluchting voor de hele wereld".

Wilders

Geert Wilders van de PVV zei de keuze van het Amerikaanse volk te respecteren. D66-fractieleider Alexander Pechtold zei "uitzinnig blij" te zijn. McCain-aanhanger Hans van Baalen van de VVD zei dat Obama door de kleurbarrière is geschoten.

Het CDA bij monde van Pieter van Geel vergeleek Obama met Reagan, presidenten in moeilijke tijden. "Reagan gaf destijds weer hoop en zelfvertrouwen. Dat kan Obama ook."

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zei woensdag te hopen dat Obama verder zal gaan met de liberalisering van de internationale handel en investeringen. En dat hij als president open zal staan voor de rest van de wereld.