DEN HAAG - Volgens Europese regelgeving moeten grote wegenbouwprojecten openbaar worden aanbesteed, maar in de provincie Noord-Holland werd dat omzeild. Dat bleek donderdag uit notulen waaruit de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid citeerde. R. van der Zande, medewerker contractzaken van Rijkswaterstaat in Noord-Holland, vermoedde dat met name aannemerscombinaties met daarin de onderneming KWS daarvan hebben geprofiteerd.

De verbinding tussen de A10 en de IJ-Boulevard, een opdracht van 92 miljoen gulden, werd niet in concurrentie gegund, hoewel dat eigenlijk moet bij een werk van deze omvang. De combinatie KWS, Vermeer en Advin claimde dankzij een octrooi als enige ingewikkeld werk op drassige bodem aan te kunnen. Een simpele oplossing had kunnen zijn het grondwerk apart aan te besteden, maar het hele project werd onderhands gegund, aldus Van der Zande.

Er zijn hardnekkige verhalen dat bouwondernemer Koop een zaak wilde maken van deze gang van zaken, maar dit zou zijn "afgekocht" door Koop een werk bij Schiphol te gunnen. Van der Zande zei geen harde aanwijzingen te hebben die dit ondersteunen. Wel maakte hij gewag van diverse projecten die via een openbare aanbesteding bij combinaties met KWS terechtkwamen. Vervolgens bleek daaraan veel "meerwerk" vast te zitten, dat onderhands bij dezelfde aannemer terechtkwam. Dat meerwerk, nieuwe afritten en vertakkingen van de weg, was aanzienlijk en in een enkel geval zelfs meer dan het oorspronkelijke werk.

Uitnodiging finale Ajax tegen AC Milaan

Van der Zande repte ook over nauwe banden tussen aannemers en en directeuren van Rijkswaterstaat. Hij onthulde ook, dat hij in 1995 bij de Europacupfinale in Wenen tussen Ajax en AC Milaan toevallig een collega tegenkwam, die zich kennelijk liet fêteren door aannemers die goede bekenden zijn van Rijkswaterstaat in Noord-Holland. Dit is dit jaar via een vertrouwenspersoon bij Rijkswaterstaat aan de politie gemeld.

Eerder in de enquête zei oud-aannemer Swart voor de commissie dat Rijkswaterstaat in Noord Holland "zo lek was als een mandje". Aannemers zouden eenvoudig achter ramingen van projecten kunnen komen. Van der Zande zei donderdag dat tot voor kort "elke schoonmaker" toegang had tot deze informatie. Pas sinds enkele weken sluiten de ambtenaren hun spullen af bij het verlaten van het kantoor.

/NIEUWSMinisterie onderzoekt bekentenis omkoping ambtenaarEuropese regelgeving door Octrooi omzeild'Provincie controleert wegwerkzaamheden niet''Onvoldoende marktwerking bij Noord-Zuidlijn'