DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie gaat op zoek naar oplossingen voor problemen waar gemeenten tegenaan lopen als ze maatregelen willen nemen tegen vrijkomende plegers van ernstige gewelds- of zedendelicten. Hij zal daarover overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De bewindsman kondigde dat dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. De burgemeesters van de vier grote steden stelden eerder dit jaar dat veroordeelde pedofielen niet meer zouden mogen terugkeren naar hun vroegere leefomgeving.

Aanleiding was een zaak in Utrecht, waarbij de gemeente aangaf geen wettelijke middelen te hebben om een veroordeelde pedofiel te laten verhuizen.

Voor deze en andere mogelijke problemen wil Hirsch Ballin oplossingen zoeken. Hij vindt verder dat een burgemeester altijd tijdig moet worden geïnformeerd als een gedetineerde vrijkomt die veroordeeld is voor ernstige delicten.

VNG

De VNG had daar vorige maand nog eens op aangedrongen. Gemeenten willen onder meer weten waarom een ex-gevangene vastzat en wanneer hij precies vrijkomt.

Ook moet het volgens de VNG voor de burgemeester, korpschef en officier van justitie (lokale driehoek) mogelijk zijn extra informatie te krijgen als daar behoefte aan is.

Project

Hirsch Ballin begint nog dit jaar met een project om deze informatievoorziening praktisch uit te werken. Uitgangspunt daarbij is de wens van de VNG.

Ook wordt gekeken naar een project in Enschede waarbij een tbs-kliniek, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de politie informatie uitwisselen over tbs'ers die op verlof gaan of onder voorwaarden vrijkomen.