DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt controle op de veiligheid van het gasnet geen taak van de gemeenten. De energiebedrijven moeten dat doen, schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Volkshuisvesting (VROM) vindt de controle wel bij de gemeenten thuishoren. Dat volgt uit de Woningwet, zo liet het ministerie eerder weten.

Het toezicht op de veiligheid van gas- en elektriciteitsinstallaties hoort thuis bij die instanties die de macht hebben om bij onveilige situaties de gaskraan dicht te draaien of de schakelaar om te zetten, aldus de brief van de VNG.

,,Dat zijn de energiebedrijven, omdat die bevoegd zijn de toevoer van gas en elektriciteit stop te zetten.'' De VNG stelt dan ook voor de Gaswet en de Elektriciteitswet in die zin aan te passen. De discussie over de controle is opgelaaid na de gasexplosie in

Den Haag, waarbij eind juni zestien gewonden vielen, en de explosie van afgelopen weekeinde in Rotterdam. Daarbij liepen drie mensen verwondingen op.