AMERSFOORT - Door de verscherpte regels dreigen duizenden mensen met een lichte handicap met ingang van 1 januari geen zorg meer te krijgen. Dat stelt de Federatie Opvang maandag in een brief aan staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS).

"Onder de nieuwe regels zullen mensen met een psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen, niet meer in aanmerking komen voor begeleiding uit de AWBZ", schrijft de Federatie.

De organisatie vreest dat daklozen, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld op straat terechtkomen.

Slachtoffers

"De achtduizend slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen die jaarlijks in de vrouwenopvang terechtkomen, zullen alleen nog bed, bad en brood krijgen", aldus de organisatie.

"De ernstigste gevallen, waar heel ernstig geweld, psychiatrische problemen, en gedragsproblemen aan de orde zijn, zullen niet meer opgevangen worden. Ook de politie zal hier meteen de gevolgen van ondervinden doordat zij in ernstige situaties van huiselijk geweld geen vrouwen meer kan onderbrengen in de crisisopvang."

Beperking

Bussemaker zei vorige week in de Tweede Kamer dat mensen met een lichte beperking een paar maanden mogen wennen aan het verdwijnen van verschillende soorten begeleiding vanuit de AWBZ.

Die gewenningsperiode moeten ze gebruiken om alternatieven voor de begeleiding te vinden, bijvoorbeeld bij familie of de gemeente.

Handicap

De bewindsvrouw wil dat alleen mensen met een matige of ernstige handicap van deze volksverzekering gebruik maken. De AWBZ is namelijk alleen bedoeld voor langdurig, onverzekerbare zorg. De bezuiniging moet 800 miljoen euro opleveren.