DEN HAAG - Bestuurders willen weten of gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid goed samenwerken als Nederland getroffen zou worden door een watersnoodramp.

Om die vraag draait het komende week tijdens Waterproef, een nationale oefening waaraan tienduizend bestuurders en hulpverleners meedoen.

Ze gaan de strijd aan met zware storm en springtij en rivieren die buiten hun oevers treden. Het grootste deel van de oefening speelt zich overigens binnenskamers af, want achter het bureau wordt uiteindelijk besloten of mensen moeten evacueren of niet. En zo ja, waarheen.

Zandzakken

Bij Leerdam worden dinsdag wel tweehonderd mensen geëvacueerd en in Katwijk gaan zandzakken op zwakke plekken in de kustverdediging. Vrijdag volgt bij Nijkerk in het Nijkerkernauw een afsluitende reddingsdemonstratie.

Het idee voor de oefening ontstond na Katrina, de orkaan die in 2005 New Orleans zwaar trof en er het leven ontwrichtte.