AMSTERDAM - De Marokkaanse regering heeft het meest recente nummer van het Franse weekblad L'Express verboden. Volgens minister van informatie Khalid Naciri is de maatregel genomen op grond van artikel 29 van de Marokkaanse perswet dat de publicatie van artikelen die schadelijk zijn voor de islam of de monarchie verbiedt.

"Ons land mag door niemand worden gebruikt om artikelen te verspreiden die afbreuk doen aan onze religie of onze openbare orde ondermijnen", zei Naciri. Hij verduidelijkte niet wat er precies storend was aan het nummer.

Het weekblad zegt op zijn internetsite niet te begrijpen waarom het nummer verboden is. L'Express heeft deze week als omslagverhaal een artikel over de verhouding tussen het christendom en de islam, getiteld 'De schok Jezus-Mohammed'. In het blad staan in totaal zes artikelen over uiteenlopende religieuze onderwerpen.

Christendom

Het nummer is gemaakt met het oog op een bijeenkomst deze week in Rome van christelijke en islamitische theologen 'om de dialoog tussen de islam en het christendom te helpen'.

L'Express zegt extra omzichtig te werk te zijn gegaan om te voorkomen dat moslims gekrenkt worden. Met name de omslag is voor de in Marokko verschijnende internationale uitgave aangepast. Op beide versies staan portretten van Jezus en Mohammed afgedrukt, maar op die voor Noord-Afrika is het gelaat van Mohammed bedekt; op het afbeelden van de profeet rust in de islamitische wereld een groot taboe.

Aandacht

Hoofdredacteur Christian Makarian benadrukt in een verklaring op de website dat L'Express het enige Franse tijdschrift is dat maandelijks een speciale bijlage over Marokko heeft. "Wij worden in de ban gedaan ondanks deze speciale aandacht die blijk geeft van ons respect voor het Marokkaanse volk en het moslimgeloof."

Marokko heeft de maatregel niet verder toegelicht.