DEN HAAG - Het kabinet wil het verbod op godslastering toch uit het Wetboek van Strafrecht halen. De ministerraad bespreekt vrijdag een voorstel om het veelbesproken maar amper gebruikte wetsartikel 147 te schrappen.

Artikel 137 over de strafbaarstelling van het beledigen van een groep mensen wegens hun ras, godsdienst, levensbeschouwing of seksuele gerichtheid, zou dan iets worden aangepast. Ingewijden hebben donderdag een bericht daarover in het Reformatorisch Dagblad bevestigd.

Vorig jaar oktober besloot het kabinet het verbod op smalende godslastering juist te handhaven. Vervolgens ontstond in de Tweede Kamer door coalitiegenoot PvdA echter een meerderheid om artikel 147 af te schaffen.

CDA-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie kondigde daarop aan te bekijken of het verbod op godslastering kan worden verbreed naar andere levensbeschouwingen, ook die van niet-godsdienstigen.

Brief

Anderhalve maand later stuurde het ministerie van Justitie per ongeluk een brief over de kwestie (uitbreiding artikel 147) naar de Tweede Kamer die vrij snel werd ingetrokken met de mededeling dat die nooit verstuurd had mogen worden.

De oppositiepartijen D66 en PVV vonden het desondanks maar niks en stelden dat Hirsch Ballin de vrijheid van meningsuiting wil inperken.

Termijn

De afgelopen maanden hebben ministers geregeld achter de schermen over het onderwerp gesproken. Volgens betrokkenen kan er op korte termijn een knoop worden doorgehakt.

De Tweede Kamer wilde uitsluitsel van het kabinet voor de bespreking van de justitiebegroting voor 2009, die volgende week op het programma staat.