TILBURG - De Tilburgse kermis heeft dit jaar naar verwachtingvan de gemeente 1 miljoen mensen getrokken. Dat zijn er 200.000minder dan vorig jaar. De kermis wordt in de nacht van zondag opmaandag om 01.00 uur afgesloten met een optocht met lampionnen eneen groot vuurwerk.

De traditionele Roze Maandag - het homo-integratiefeest van dekermis - was de drukste dag. Toen liepen 300.000 mensen op hetkermisterrein.

De gemeente is zeer tevreden over het evenement. Het was"sfeervol en gezellig", zei wethouder H. Janssen. Vorig jaarruzieden gemeente, horeca en kermisondernemers over de strengeveiligheidsmaatregelen tijdens het evenement. De gemeente hadvooral onenigheid met de horeca. De kroegbazen waren boos, omdat zegeen grote terrassen en podia mochten neerzetten. Dit jaar verliephet hele evenement volgens de betrokkenen in goede harmonie.

Mooi weer

De kermisvakbonden zijn ook tevreden. "Het mooie weer is degrootste vijand van de kermisondernemer en daar hebben we deafgelopen dagen wel last van gehad. Maar de exploitanten zijnredelijk tevreden over de verdiensten tijdens de Tilburgsekermis", zei directeur J. Boots van de Nederlandse Kermisbondzondag.

Volgens de bestuurder heeft de kermisbranche last van deeconomische recessie. "Het is tegenwoordig niet meer zo datkinderen een ijsje, een suikerspin en een zuurstok krijgen. Het iskiezen", zei Boots.

Taakstraf

Tijdens de negen kermisdagen in de Tilburgse binnenstad werddirect opgetreden tegen raddraaiers. Er werden zogehetentaakstrafzittingen gehouden voor mensen die zich tijdens de kermismisdroegen. In totaal werden 23 mensen aangehouden. Vijf kwamenuiteindelijk in aanmerking voor een taakstraf. Zij hebben hetBrabants Afval Team geholpen met het schoonmaken van hetkermisterrein. De schoonmakers haalden in totaal ongeveer 150.000kilo afval op in negen dagen.

De gemeente Tilburg en het Openbaar Ministerie zijn tevredenover de resultaten en overwegen om ook bij andere evenementen detaakstrafmethode toe te passen.