DEN HAAG - Rugstreeppadden, korenwolven, kamsalamanders, wilde averuiten en andere beschermde planten en dieren hoeven niet langer de reden te zijn voor het plotseling stilleggen van bouwprojecten.

De aanstelling van een "Gegevensautoriteit Natuur" moet hier een einde aan maken. Dit staat in een stuk dat het kabinet vrijdag bespreekt en waar BNR Nieuwsradio de hand op wist te leggen.

Het stuk gaat over het terugdringen van de administratieve lasten voor bedrijven én van allerlei onnodige regeltjes die ondernemers als hinderlijk ervaren. Voor projectontwikkelaars en aannemers is het lastig als plotseling beschermde dieren of planten op de bouwplaats worden aangetroffen en natuurbeschermers daar werk van maken.

Leefgebied

Daarop is het volgende gevonden: "De Gegevensautoriteit Natuur verzamelt en ontsluit betrouwbare informatie over de leefgebieden van flora en fauna. Door de beschikbaarheid van deze gegevens hoeft geen langdurig onderzoek te worden gedaan of de aangewezen locatie inderdaad een leefgebied is van een zeldzame dier- of plantensoort."

"Zo kunnen de initiatiefnemers in een vroeg stadium rekening houden met beschermde flora en fauna en hun plannen daarop aansluiten." Daarmee wordt voorkomen dat er een ontheffingsaanvraag moet komen en dat is "een langdurige geschiedenis".