JERUZALEM/LONDEN - Het Israëlische kabinet heeft zondagmet veertien tegen negen stemmen besloten ongeveer honderdislamitische activisten vrij te laten uit de gevangenis. Het gaatom militante leden van de Hamas- en Jihadbeweging. Verder wordennog enkele honderden Palestijnse gedetineerden op vrije voetengesteld.

Minister van Financiën Netanyahu, wiens opstelling tot het beginvan de vergadering niet duidelijk was, stemde voor het voorstel vanpremier Sharon, zo meldde de krant Haaretz. Vijf andere ministersvan Sharons Likudpartij stemden tegen.

De stemming in het kabinet viel kort voor het vertrek van Sharonnaar de Verenigde Staten. Daar spreekt hij met onder anderenpresident Bush over het vredesproces.

Ernstige misdrijven

Volgens Haaretz staan er bijna zeshonderd namen op de lijst vanPalestijnse gevangenen die volgens de Israëlischeveiligheidsdiensten in aanmerking komen voor vrijlating. Veel vande recent toegevoegde personen zijn schuldig aan veel ernstigermisdrijven dan degenen die op de oorspronkelijk lijst stonden. Datwaren mensen die al snel vrij zouden komen en 'gewone' criminelen.

Nu staan er volgens de krant gevangenen bij diegevangenisstraffen tot tien jaar hebben gekregen wegens vergrijpendie verband houden met terrorisme. Haaretz baseert zich op personendie de herziene lijst hebben gezien. De regering houdt echter voldat niemand wordt vrijgelaten die 'bloed aan zijn handen' heeft.

In totaal worden volgens de publicatie in de loop van de komendeweek ongeveer 430 mensen van de lijst vrijgelaten, omstreeks detijd dat Sharon met Bush spreekt. Een hoge Israëlischeregeringswoordvoerder had het zondag in Londen, op doorreis naar deVS, zelfs over 540 vrij te laten Palestijnen, onder wie 210islamisten.