MANILLA - Een muiterij van bijna 300 Filipijnsemilitairen is zondag na 19 uur zonder bloedvergieten beëindigd. Deopstandelingen hadden zich verschanst in een winkelcomplex in hetzakencentrum van de hoofdstad Manilla.

De opstandige militairen beschuldigden de regering van presidentArroyo van terrorisme. Die zou wapens aan rebellengroepen verkopen,bomaanslagen laten plegen en plannen hebben om de noodtoestand afte kondigen.

De verklaring van de militairen is opgenomen op een videoband enuitgezonden door het tv-station ABS-CBN. De militairen noemen zichde 'Magdalo-groep', naar een groep Filipijnse revolutionairen diein de 19e eeuw vochten tegen het Spaanse koloniale juk.

Bomaanslagen

De mannen, die naast elkaar stonden met op de achtergrond eenrode vlag met witte zon, beschuldigen Arroyo ervan wapens teverkopen aan de moslimseparatisten van de MILF. Ook zou de regeringzitten achter een serie bomaanslagen die in maart en apriltientallen mensenlevens eisten in de zuid-Filipijnse stad Davao.

Ook zou Arroyo van plan zijn in augustus de noodtoestand af tekondigen, met een serie aanslagen in de hoofdstad als voorwendsel.Op die manier zou zij ook na de afloop van haar ambtstermijn in willen aanblijven.

De muiters brachten in het winkelcentrum, waar ook hotels,kantoren en flatgebouwen zijn gelegen, springladingen aan. Meer dan gevangen Filipino's en buitenlanders, onder wie de ambassadricevan Australië, mochten vertrekken.

Onderhandelingen

De vroegere chef van de generale staf, Roy Cimatu, leidde deonderhandelingen. Hij verklaarde na de ontknoping dat de muiters deconsequenties van hun acties zullen accepteren. Overeengekomen isdat zij na het verwijderen van de springladingen naar de kazernesterugkeren. Zij zullen zich voor de krijgsraad moetenverantwoorden. Hun eisen, zoals het aftreden van de regering oftenminste het vertrek van de minister van Defensie en van de chefvan de militaire inlichtingendienst, zijn niet ingewilligd.

Arroyo verklaarde in een tv-toespraak: "De crisis is over."Eerder had zij met het gewelddadig neerslaan van de opstandgedreigd. Volgens haar was er "geen enkele rechtvaardiging" voorde actie. Gewelddadig optreden werd echter herhaaldelijkuitgesteld, terwijl de onderhandelingen nog gaande waren.

Legitiem

De Filipijnse vice-president Guingona noemde zondag op zijnbeurt de klachten van de muitende militairen legitiem. Hij was totvorig jaar ook minister van Buitenlandse Zaken. Guingona legde diefunctie neer wegens onenigheid met president Arroyo. Zij waren hetonder meer niet eens over de inzet van Amerikaanse soldaten in hetland. Die moeten helpen het terrorisme van onder meer de groep AbuSayyaf te bestrijden. Arroyo is tevreden over die hulp, Guingonavindt die in strijd met de grondwet.

De Verenigde Statenveroordeelden de opstand van de militairen en spraken hun steun uitaan Arroyo.