TIENRAY - Bij betonfabriek Nehobo op een industrieterrein inhet Limburgse Tienray (gemeente Meerlo-Wanssum) heeft zondagmiddageen zeer grote brand gewoed. Dat meldde de brandweer in Venlo.De brand brak rond 12.30 uur uit.

Brandweerkorpsen uit Horst aande Maas, Lottum, Meerlo-Wanssum en Venray bestreden het vuur metvier tankautospuiten. Ze konden niet verhinderen dat een groteloods van het bedrijf, waarin machines stonden, verloren ging. Naeen uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nogenkele uren bezig met nablussen. Persoonlijke ongelukken deden zichniet voor.

Een woordvoerster van de gemeente Venray kon niet zeggen wat deoorzaak van de brand was. Het bedrijf was al een week wegensvakantie gesloten. Bij de brand zijn enkele tientallen litersthinner in rook opgegaan. De brandweer deed metingen, maar konzondagmiddag nog niet zeggen of er gevaarlijke stoffen zijnvrijgekomen.

Over de schade kon de directie van Nehobo zondag nog nietszeggen. Door de brand ontstond een grote rookontwikkeling. Derookkolom was tot in Venlo te zien. Aanvankelijk vreesde debrandweer dat asbesthoudende rook richting de dorpskern van Tienraywaaide, maar het dak van de afgebrande, vier jaar oude loods bleekgeen asbest te bevatten. Bovendien bereikte de rook de kern van hetdorp niet.