DEN HAAG - De Tweede Kamer is ontevreden over de aanpak van de risico's van kinderen die worden teruggeplaatst bij probleemouders.

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin gaat met de Raad voor de Kinderbescherming praten hoe het onderzoek naar de risico's die daarmee gepaard gaan, kan worden overgedaan.

'Mager'

Kamerleden Mirjam Sterk van het CDA en Samira Bouchibti van de PvdA noemen deze aanpak "mager''. Het gaat om kinderen waarbij de Kinderbescherming niet of onvoldoende heeft gekeken naar de veiligheid van kinderen die na een tijdje weer worden teruggeplaatst bij hun ouders.

Inspectie Jeugdzorg

Maandag liet de Inspectie Jeugdzorg zich kritisch uit over de adviezen die de Kinderbescherming moet geven over terugplaatsing.

Volgens de inspectie is niet duidelijk aan welke criteria de veiligheid van gezinnen wordt getoetst.

De inspectie legt een deel van de verantwoordelijkheid bij de Bureaus Jeugdzorg. Die legt zaken niet alleen te laat voor aan de Kinderbescherming, maar verschaft ook te weinig inhoudelijke informatie over de dossiers.

Rouvoet

Volgens Rouvoet is de belangrijkste oorzaak van de problemen het hoge verloop onder het personeel in de sector, en het imago van de jeugdzorg sinds de dood in 2004 van de peuter Savanna uit Alphen. Het kind overleed na mishandelingen door haar moeder en stiefvader.

De problemen door het tekort aan ervaren krachten zorgt er ook voor dat de nieuwe zogeheten Deltamethode niet begin volgende jaar maar pas op 1 juli 2009 overal zal zijn ingevoerd. Rouvoet maakt zich er wel hard voor dat deze datum zal worden gehaald.

Bonus

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt verder dat Rouvoet de bonus moet terugvorderen die Wiel Janssen enkele maanden geleden kreeg toen hij terugtrad als directeur van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Hij stapte op nadat de ondernemingsraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Reden hiervoor was de slechte werksfeer en de geldproblemen van de organisatie.

"Je kan niet een zak geld meekrijgen als je niet goed hebt gefunctioneerd'', zegt Bouchibti. Volgens de Inspectie Jeugdzorg is de veiligheid van kinderen die onder toezicht staan van dit bureau onvoldoende, en lopen zij een te groot risico op verwaarlozing, mishandeling of misbruik.