LONDEN - De oudste zoon van de verdreven Iraakse dictatorSaddam Hussein, Uday, heeft twee rivalen aan zijn leeuwen gevoerd.Dit heeft een voormalige beul in dienst van Uday aan de Britsezondagskrant The Sunday Times verteld. De man zei te hebbengeholpen de slachtoffers de leeuwenkooi in te duwen.

De beul vertelde dat hij opdracht had gekregen tweenegentienjarige studenten op te pakken en naar een boerderij vanUday te brengen. Zodra zij daar waren aangekomen, werden de tweestudenten de leeuwenkooi in gesleept. "Ik zag bij de eerste beethet hoofd van de eerste student letterlijk loskomen van zijnlichaam." Daarna moest hij toekijken hoe de leeuwen de mannenverslonden. "Toen zij klaar waren was er weinig meer over dan watbotten en stukjes vlees."

Pas later hoorde de man waarom de studenten voor de leeuwenwaren gegooid: "Zij hadden met Uday geconcurreerd om een paarjongedames."

Massale onthoofdingspartijen

De 36-jarige beul, die voor het interview met de krant hetpseudoniem Abu Ahmad gebruikte, vertelde dat hij in opdracht van desadistische Uday ook had deelgenomen aan massaleonthoofdingspartijen. Op een middag had hij de supervisie over deonthoofding van 36 mensen, onder wie een zwangere vrouw. De beulwilde niet meewerken aan dergelijke slachtpartijen, maar was bangzelf geëxecuteerd te worden als hij weigerde.

Ahmad zat in het Iraakse leger toen hij zes jaar geledengerecruteerd werd voor de Saddam Fedayeen, die deel uitmaakten vande veiligheidstroepen onder commando van Uday. Later promoveerdehij tot luitenant-kolonel en kreeg hij het bevel over Unit 18, diepersoonlijke missies voor Uday uitvoerde.

In die laatste hoedanigheid maakte hij in 1999 kennis met debarbaarse praktijken van Uday en zijn soldaten. Dat gebeurde nadathij was ontboden in Udays paleis in Bagdad. Direct na zijn aankomstkreeg hij opdracht een gevangene te onthoofden. Dat was zijn eerstekeer. "De gevangene zei geen woord. Ik denk dat hij zich toen almet zijn lot had verzoend. Ik wist niets van hem af."

Cameraman

Uday woonde executies nooit zelf bij. Hij stuurde een cameramanom ze te filmen. In zijn opdracht werden de stoffelijke resten vanzijn slachtoffers aan hun families teruggegeven met het hoofd enhet lichaam in twee aparte zakken.

Ahmad, vader van vier kinderen, houdt zich nu schuil in Irak.Volgens The Sunday Times slaapt hij uit vrees voor aanhouding doorde Amerikanen omringd door geweren en granaten.