DEN HAAG - Defensie heeft maatregelen getroffen om militairen beter voor te bereiden op hun uitzending naar Afghanistan. Uit een analyse was gebleken dat er knelpunten waren "die de gereedstelling van eenheden negatief beïnvloeden".

Dat staat in de voortgangsrapporage over Afghanistan die de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), Eimert van Middelkoop (Defensie) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Aanleiding voor de analyse was de schietpartij in Uruzgan waarbij in januari twee Nederlandse en twee Afghaanse militairen door eigen vuur werden gedood.

Materieel

De aanpassingen zijn doorgevoerd op het gebied van materieel, personele gereedheid en training en opleiding van eenheden. Zo zullen voortaan eerder in het traject de eenheden van de landmacht en luchtmacht samen opereren.

Bij deze oefeningen worden de ervaringen in Uruzgan beter benut. Gebleken was dat de situatie in Afghanistan niet goed werd nagebootst. Ook werden niet alle kaderfuncties tijdig gevuld, door een tekort aan jonge (onder-)officieren.

Knelpunten

De ministers benadrukken dat er geen direct verband bestond tussen de geconstateerde knelpunten in de voorbereiding en de fatale gebeurtenissen tijdens de operatie Kapcha As. "De incidenten waren niet het gevolg van de tekortkomingen in de opleiding of voorbereiding", aldus de ministers.

De komende twee maanden krijgen de militairen van de Task Force Uruzgan (TFU) versterkingen met materieel en mankracht om bermbommen (IED's) beter te kunnen aanpakken.

Speurhonden

In december wordt als proef een team met enkele speurhonden ingezet om sneller en veiliger grote stukken terrein op explosieven te onderzoeken. In Uruzgan vallen nog steeds slachtoffers door bermbommen, hoewel er ook veel tijdig onschadelijk worden gemaakt.

De ministers zijn positief over de resultaten met de Sperwers, onbemande vliegtuigjes die de omgeving verkennen. De speciale eenheid hiervan is nu anderhalve maand bezig en is maximaal tot eind februari inzetbaar. Na die tijd overweegt Defensie civiele inhuur van deze toestellen en de bediening daarvan.