AMSTERDAM - Het tbs-stelsel staat op springen. De maatregel wordt in toenemende mate al te gemakkelijk opgelegd, de instroom in de klinieken is groter dan de capaciteit, de wachttijden lopen onaanvaardbaar hoog op en de groei van het aantal tbs-gestelden dat op een zogeheten longstay-afdeling belandt is onacceptabel.

Er zijn alternatieven, schrijven de Amsterdamse advocaten Jan-Jesse Lieftink en Simeon Burmeister in het jongste nummer van het Advocatenblad, waarmee het tij gekeerd kan worden en de druk op het systeem verlicht.

Volgens de strafpleiters ligt de huidige politieke nadruk, als het om de tbs-maatregel gaat, veel te eenzijdig op vergroting van de veiligheid in de samenleving. De instroom moet worden beperkt, menen zij, en de "resocialisatiegedachte" van de tbs moet veel meer een bepalende factor worden.

Samenleving

De rechter legt voor steeds minder zware misdrijven de tbs-maatregel op, aldus de advocaten. De beveiliging van de samenleving staat voorop, aan de ernst van de stoornis van de verdachte wordt een steeds groter gewicht toegekend.

De reguliere gezondheidszorg en de Forensisch Psychiatrische Klinieken achten het te riskant om verdachten op te nemen. Lieftink en Burmeister vinden dat die instanties plaatsen moeten vrijmaken voor psychiatrische patiënten die zijn veroordeeld voor strafbare feiten.

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd voor iemand iemand die de maatregel opgelegd heeft gekregen, bedraagt vijftien maanden, die worden doorgebracht in een gevangenis. Lieftink en Burmeister vinden dat de wachttijd drastisch moet worden bekort.

Als er binnen vier maanden geen garantie is op een plek in een kliniek, dan zou de maatregel niet opgelegd mogen worden, vinden zij. In de praktijk gelden de wachttijden niet voor zware gevallen, waarbij tot een combinatie van een lange celstraf en een tbs is gevonnist.

Levenslang

Het aantal tbs'ers dat op een longstay-afdeling belandt, is de laatste jaren explosief gestegen. De longstay is bedoeld voor tbs'ers die 'onbehandelbaar' zijn. Critici beschouwen een verblijf op de longstay als een verkapte vorm van levenslang.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie maakte in augustus bekend dat zij gradaties wil aanbrengen in de longstay, in zorg en beveiliging. Volgens de beide advocaten is dat geen adequate oplossing voor het probleem. Zij menen dat de rechter de mogelijkheid moet krijgen een tbs-kliniek te dwingen weer tot behandeling over te gaan.